Verantwoording

Praktijk Roel Vdf Nuijt en de therapeute(n) dragen geen verantwoordelijkheid voor mogelijke uitwerkingen na, tijdens sessies/consulten, cursus e.d. De consulten/sessies/cursus vinden plaats vanuit een professionele deskundigheid en vanuit een holistische benaderingswijze (lichaam, ziel en geest). Advies gegeven in consulten dient dan ook ter bewustwording, op weg naar heelheid.
De keuze om dit advies te volgen ligt bij de cliënt zelf. De cliënt blijft eindverantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar leefstijl.

 
Disclaimer en Voorwaarden

1. Praktijk Roel Vdf Nuijt is de uitgever van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door een of meer webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze
    disclaimer.
2. Praktijk Roel Vdf Nuijt spant zich in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren. Desalniettemin kan het voorkomen dat de inhoud niet helemaal klopt of onvolledig is.Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Praktijk Roel Vdf Nuijt mag de inhoud op elk gewenst moment wijzigen; zij is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.    
4. Praktijk Roel Vdf Nuijt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan de webpagina gekoppelde bestanden (links) van derden.
5. het gebruik van de webpagina resp. website zonder onze toestemming kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de
    website verzendt.
6. Praktijk Roel Vdf Nuijt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie.
7. Praktijk Roel Vdf Nuijt streeft ernaar e-mailberichten binnen twee dagen te beantwoorden. Zij is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen of vertraging van e-mail, veroorzaakt door
    technische storingen van derden en/of onjuiste adressering van het e-mailadres. 
8. praktijk Roel Vdf Nuijt neemt geen enkele verantwoording voor eventuele uitwerkingen na adviezen, deelname of gevolgen voor, tijdens of na de workshop, c.q. een consult.
9. cursusvoorwcursus_voorwaarden  pdf. (12-2021) De cursus heeft doorgang bij minimaal 7 deelnemers.
    Indien u een beginners biotensor heeft besteld, vindt 14 dagen voor de aanvang van de cursus geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij privéles. 

10.Voor cursus en opmeting van straling en energetisch reinigen van gebouwen zijn  de prijzen voor particulieren inclusief btw en de prijzen bij facturatie voor bedrijven/ondernemers exclusief btw.
11. Afspraken voor consulten of andere diensten dienen 48 uur van tevoren worden afgemeld, anders worden er kosten in rekening gebracht.
12. Bij het in gebreke blijven, zijn de betalingsvoorwaarden van Medicas van toepassing. zie https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden
13. Indien een cliënt na behandeling geen contact opneemt, wordt zijn/haar dossier tussen de 3 en 5 jaar vernietigd.
14. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met toestemming van de persoon zelf.
15. Bij gebruikte afbeeldingen zijn indien bekend de bron vermeld. Praktijk Nuijt is niet aansprakelijk voor het gebruik van andere afbeeldingen waarvan de herkomst onbekend is.