1. Hoe leg je het uit wat er in de wereld gebeurt.

2. Virussen, micro organismen Dr Hamer en de leugen van Pasteur

3. vragen en antwoorden op het nemen van een covid vaccin

4. Heb je een vaccinatie nodig?

1. De tekst van de website wakkeremensen t.a.v. bewustwording is hierin een mooi begin aan het eind kun je op hun site de rest van het artikel lezen.
De ontwikkelingen van de afgelopen 12 maanden resulteren erin dat steeds meer mensen zich gaan realiseren dat niet alles is zoals het lijkt of zoals het ons wordt voorgespiegeld.

En dat bracht mij tot de vraag: “als deze mensen aan mij vragen om uit te leggen hoe het in elkaar zit, hoe pak ik dat dan aan? Wat kan ik vertellen om ze een basis te geven waarmee ze hun eigen onderzoek kunnen gaan doen?” Want het werkt alleen als ze op basis van wat feiten zich verder gaan verdiepen. Als ik alles vertel wat ik nu ‘weet’ haken ze direct af.

Er zijn uitgangspunten die de persoon die verder onderzoek wil doen moet aanvaarden voordat hij/zij de situatie op Aarde kan gaan begrijpen. Hier ga ik niet in op de geschiedenis vanaf het begin op Aarde, want dat zou het direct al veel te gecompliceerd maken. Dus ik probeer het eenvoudig te houden met de volgende stellingen die hun grondslag hebben in deze geschiedenis:

 1. Er is een groep mensen (we noemen ze de cabal) die al gedurende eeuwen een plan hebben en dit plan geleidelijk uitvoeren. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Ze staan ook bekend als ‘illuminatie’, of ‘Deep State’, of ‘elite’, en hun plan is de ‘New World Order’.
 2. Het plan is om absolute heerschappij te krijgen op Aarde, waarbij de ‘doorsnee’ mensen hun slaven worden.
 3. Om deze agenda te kunnen uitvoeren moesten ze eerst de heerschappij krijgen over de financiële wereld, de media, het onderwijs, religie, gezondheid, en de politiek en rechtssysteem. Dat is ze gelukt.
 4. Vervolgens moeten zij de mens onderdrukken en daarvoor is het belangrijk dat de mens zich niet bewust is van zijn eigen oorspronkelijkheid en kracht.
 5. Voor deze onderdrukking worden veel middelen ingezet: de mens machteloos maken d.m.v. armoede en ziekte en afhankelijkheid, angst, mind controle, corruptie en chantage, en waar nodig geweld en moord.
 6. Onder de huidige mensheid bevinden zich veel mensen die onder invloed van mind controle, corruptie, bedreiging en chantage aan deze agenda meewerken, bewust of onbewust, vrijwillig of gedwongen. De cabal gebruikt hierbij ook middelen/methoden om (delen van) het geheugen van mensen te blokkeren.
 7. De cabal beschikt over veel technologie die voor ons wordt achtergehouden. Onderdeel daarvan is het vermogen om ‘nepmensen’ te creëren, het zogenaamde klonen. Zo kunnen ze bepaalde figuren een langer leven geven. Daarnaast wordt ook veel gebruik gemaakt van dubbelgangers.
 8. Andere technologie waarover ze beschikken is het manipuleren van beelden, zoals holografische voorstellingen waarbij je ervan overtuigd bent dat hetgeen dat je ziet klopt. Of bepaalde informatie integreren in beelden (zoals t.v. en film) die wij bewust niet zien maar die ons op onbewust niveau wel beïnvloedt.
 9. Het belangrijkste middel bij de onderdrukking van de mensheid is het ‘verdeel en heers’ principe. Voorkom dat de mensen bijeen komen en samenwerken in vrede en respect, maar zaai angst en verdeeldheid, achterdocht en wantrouwen.

Werkwijze

Noot: Ik beschrijf alles als in de tegenwoordige tijd, maar er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen die een andere kant op gaan, de positieve kant. Er is nog te weinig feitenmateriaal voorhanden om daar concreet op in te kunnen gaan. Verder moeten we bedenken dat, zoals hierboven gesteld, veel mensen hieraan meewerken onder invloed van mind controle, manipulatie, bedreiging en chantage. Niet alle spelers zijn a priori ‘slecht’.

Financiële wereld

De cabal heeft de financiële wereld in handen gekregen door onder meer manipulatie van geldstromen en het van beide zijden financieren van oorlogen, waarbij de ‘nutteloze’ mens werd gebruikt als kanonnenvoer. Oorlogen zijn bedoeld om geld te creëren; je hebt wapens, tanks, vliegtuigen e.d. nodig om de oorlog te kunnen voeren, en vervolgens heb je weer van alles nodig om alles wat is vernietigd opnieuw op te bouwen. Dit wordt ook het ‘militair industrieel complex’ genoemd.

De mensheid is in financiële slavernij gezet. We hebben geld nodig om te leven, daarom moeten we werken – zodanig dat er geen energie meer over is om met onze zelfontplooiing bezig te zijn – en van het verdiende geld moeten we ruim 70% afdragen in de vorm van allerlei belastingen, waarmee een systeem in stand wordt gehouden dat ons in slavernij houdt. Slim bedacht toch?

Dit alles heeft erin geresulteerd dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter is geworden, en zo heeft ca. 1% van de wereldbevolking het grootste deel van de rijkdom in handen. En het grootste deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede en gebrek, waardoor deze mensen niet het vermogen hebben om zich te ontworstelen aan de greep van de cabal. In deze gecreëerde maatschappij kun je jezelf niet in leven houden zonder geld, en geldzorgen beheersen je leven volledig.

Media

De media is langzaam maar zeker in hun greep gekomen doordat in de loop van de tijd vrijwel alle media uiteindelijk eigendom zijn geworden van 4 enorme mediabedrijven. En zo kan van bovenaf worden opgelegd wat al dan niet aan de mensen wordt verteld. Doordat de mensheid van alle kanten wordt gebombardeerd met dezelfde gemanipuleerde informatie ontstaat het geloof dat dit toch echt de waarheid moet zijn. Voeg daarbij de mogelijkheid om beeldmateriaal te manipuleren en de mens gelooft wat zijn ogen ‘zien’.

Door de opkomst van het internet is een beweging op gang gekomen die een tegenhanger is van het gemanipuleerde nieuws. Er wordt gesproken over de ‘alternatieve media’, maar ik zou het liever de nieuwe media noemen. Alles wat de mens de mogelijkheid geeft om een tegengeluid te laten horen is een bedreiging voor de agenda van de cabal. Dus, wat gingen ze doen

verdere belangrijke info lezen:

www.wakkeremensen.org/informatief/info-blog/hulpmiddel-voor-bewustwording-en-ontwaking-februari-2021-door-eventnl/


2. Virussen, micro organismen, kun je besmet raken?
    Dr Hamer en  de leugen van Pasteur

Er is ons geleerd dat er besmettelijke micro-organismen zijn die ons lichaam kunnen binnendringen en ons ziek kunnen maken. Deze kijk op ziekte wordt kiemtheorie genoemd (germ theory).

Er is een andere kijk op ziekte, die bacteriën en virussen ziet als essentiële spelers in symbiose met onze cellen in ons lichaam. Ziekten zijn het gevolg van milieutoxiciteit en/of het nuttigen van slechte voeding. Deze weergave wordt terreintheorie genoemd (terrain theory).

Rond 1900-1930 wisten wetenschappers helemaal niet welke visie juist was. Uiteindelijk heeft kiemtheorie “gewonnen” om er jaren later achter te komen dat het om geld en bedrog ging. Met kiemtheorie valt geld te verdienen, terwijl met terreintheorie niet…

De meerderheid van de mensen gelooft dat ziekte van buiten het lichaam komt. Ofwel via “virussen”, ofwel via bacteriën, die de vergeten boodsdoeners van gisteren zijn. Maar draai het of keer het: externe ziekteverwekkers zijn het basisdogma van de moderne medische ideologie.

Ikzelf heb dat ook héél lang geloofd. Ik wist ergens wel dat dat niet klopte, maar tot ik ontdekte waarom we precies zo negatief zijn over onze kleine vrienden, de microben, kon ik het bedrog niet benoemen. Nu wel: ziekte start niet buiten het lichaam maar binnen de geest, en wat wij nu nog verkeerdelijk ziekte-symptomen noemen zijn in feite helings-signalen, nadat de échte ziekte (een geestesconflict) is opgelost. Voila. Dat is in één zin waarom ik niet langer in ziekmakende virussen geloof.

Ook Dr. Hamer van de Nieuwe Germaanse geneeskunde onderschrijft dat microben ons helingsproces helpen. Bij Kanker en andere kwalen als het emotioneel conflict herkend is in het bewustzijn helpen de microben ons te helen.

Een andere aanwijzing is dat een virus buiten het lichaam niet geïsoleerd kan worden.
Met andere woorden u kunt dus niet van buitenaf besmet worden.

Dat woord, namelijk, “virus”, betekent letterlijk “gif”. Het is een Latijns woord dat oorspronkelijk diende voor de aanduiding van etter, pus, de vuiligheid die het lichaam afscheidt wanneer een wonde heelt. Het is in wezen dus niet meer dan het excrement van bacteriën, die keihard werken om onze wonden te dichten. Of dacht u dat wij dat zelf doen misschien? Tja. We verteren niet eens ons eigen voedsel. De ruim 3 kilo aan bacteriën die in ons wonen zijn keiharde werkers, en niet één ervan is schadelijk.

De reden dat we dat jammer genoeg wel denken, komt door het bedrog van één van de grootste fraudeurs in de geschiedenis van de mensheid: Louis Pasteur. Die onverlaat, die enkel in Robert Koch zijn gelijke vond, werkte in opdracht van zijn regering aan een theorie over zogenaamde “ziektekiemen”: kleine materiële deeltjes die de tegenstander ziek zouden maken. Want één ding moet u goed beseffen: de vroege ontwikkeling van de micro-biologie speelde zich volledig af in een angstig militair klimaat.

In 1871, namelijk, hadden de Pruisen de Fransen nog eens goed op hun plaats gezet, en het revanchisme in Frankrijk vierde dan ook hoogtij. Pasteur’s eigen zoon had in die oorlog gevochten, en de verbetenheid waarmee men nu naar nieuwe manieren zocht om de Duitsers te vernietigen kende geen grenzen. In de typische arrogante stijl van het 19de eeuwse positivisme – zogezegd wetenschap, maar vooral veel fantasie – ging Pasteur dus zonder enig bewijs gaan beweren dat bacteriën ziekmakers zijn.

Hoe we dit weten? Wel, zéér eenvoudig: van alle experimenten die hij vervalste om die bewering staande te kunnen houden, hield hij een meticuleus privaat dagboek bij. Een soort zwarte boekhouding dus, om zélf nog te weten wat waarheid en wat fictie is. Als je liegt, namelijk, moet je een héél goed geheugen hebben. Of een goed dagboek. Pasteur wist overigens hoe explosief deze literatuur was, want toen hij zijn erfenis naliet was er één voorwaarde aan verbonden: dat deze dagboeken nooit zouden worden gepubliceerd.

Tot in 1993 een achterkleinkind van Pasteur de leugen niet meer kon verdragen, en dat toch deed. Hij stapte naar Prof. Dr. Geison van Princeton University, die deze notities twee jaar later uitbracht in “The private science of Louis Pasteur”. Dit boek indexeert op gedetailleerde manier hoe Pasteur zijn experimenten bewust vervalste. Er is simpelweg geen ontkennen aan, want hij hield zelfs bij hoeveel gif hij aan de controlegroep honden had toegediend die zijn zogezegd “gezondmakende” vaccin niét hadden gekregen.

Pasteur is dus een fraudeur. Punt aan de lijn. En dus stel ik u de vraag: als het hele idee dat de oorzaak van ziekte ligt bij externe ziekmakers gebaseerd is op een vuile leugen, tenminste in het geval van bacteriën, hoe plausibel is het dan dat hetzelfde niet gebeurt met virussen, die eigenlijk gewoon kleinere microben zijn.

De westerse geneeskunde is gebaseerd op een leugen. De big pharma is ontstaan rond 1904/1930 toen Rocker Feller, Carnegie en Wnston Churchil naar een lucratieve wijze zochten om geld te maken. De big pharma zijn ontdekte om chemische middelen te maken uit olie. Later is daar de lucratieve oplossing van vaccinaties bij gekomen.
De vraag is hebben wij vaccinaties eigenlijk wel nodig of is ziekte en symptomen een natuurlijk proces van ons afweersysteem.

 

3. vragen en antwoorden op het nemen van een covid vaccin

12 Belangrijke vragen en antwoorden voor je je laat vaccineren:

“Als ik mij laat vaccineren, kan ik dan stoppen met het dragen van een mondkapje?”

Overheid:  “Nee.”

“Als ik het vaccin neem, gaan de restaurants, cafés. sportscholen, kappers, etc. weer open? En kunnen mensen weer normaal werken op kantoor?

Overheid:  “Nee.”

“Als ik mij laat vaccineren, ben ik dan resistent tegen het Covid virus?”

Overheid:  “Nee.”

“Als ik gevaccineerd ben, dan kan ik anderen niet meer besmetten, toch?”

Overheid:  “Jawel, het vaccin stopt niet de overdracht van het virus.”

“Als ik mij laat vaccineren, hoe lang blijft het vaccin werken?”

Overheid: “Dat is nog niet bekend, alle covid vaccines zijn nog in een ‘experimental stage’.”

“Als ik mij laat vaccineren, kan ik dan stoppen met social distancing oftewel de 1,5m maatregel?”

Overheid:  “Nee.”

“Als mijn ouders, opa, oma en ik gevaccineerd zijn, kunnen we elkaar dan weer knuffelen?”

Overheid:  “Nee.”

“Wat is dan het voordeel van mijzelf laten vaccineren?”

Overheid: “Zodat het virus je niet doodt.”

“Weet je zeker dat het vaccin mij geen bijwerkingen geeft, of zelfs mij fataal kan worden?”

Overheid:  “Nee.”

“Als statistisch gezien het virus mij niet doodt (%99,7 overlevingskans), waarom zou ik mij dan moeten laten vaccineren?”

Overheid:  “Om anderen te beschermen.”

“Dus als ik mij laat vaccineren, bescherm ik 100% van de mensen waar ik mee in contact kom?”

Overheid:  “Nee.”

“Als ik ernstige allergische reacties, bijwerkingen (nog onbekend) of dood ga door het vaccin, krijg ik (of mijn nabestaanden) dan een schade vergoeding van de fabrikant of de Staat?”

Overheid:  “Nee.”

Het COVID-19 vaccin kort samengevat:

 • Het biedt geen immuniteit
 • Het elimineert niet het virus
 • Het voorkomt de dood niet
 • Er is geen garantie dat je geen COVID meer kunt krijgen
 • Het stopt het verspreiden van het virus niet
 • Het zorgt niet voor het stoppen van reisrestricties
 • Het stopt niet het sluiten van bedrijven
 • Het stopt niet de lockdown
 • Het stop niet het dragen van een mondkapje

Waarom neem jij een vaccin?
Er zijn inmiddels veel voorbeelden in de nieuwe media van bijwerkingen -en sterfgevallen!

4. Hebben we vaccinaties nodig?
binnenkort op deze site