cursus module Hamer bij voldoende belangstelling zie agenda,  17 april 2021 online.
Onlangs heb ik een betaald Zoom account aangemaakt voor het geven van advies en begeleiding.
Dit bracht me op het idee om ondanks mijn grote weerstand tegen online cursussen, toch eens het geven van online uit te proberen met de dr Hamer workshop.
Dus bij deze wil ik je uitnodigen voor een workshop Dr Hamer op 17 april 2021

Wat is de bedoeling
- Je ontvangt de hamer info per mail, als ook de Hamer kaarten waarmee ik werk. Deze info en andere wordt behandeld.
- Je gaat zelf t.a.v. klachten/symptomen uit testen of er een hamer conflict aan ten grondslag ligt.

- Je ontvangt begeleiding bij het oplossen van het conflict.
- Je ontvangt een link van het boek zielsoorzaken van ziekten dat een hulpmiddel kan zijn bij het oplossen.

Je kunt meedoen als je kunt testen met een biotensor of een pendel.
Omdat het nu online is en normaal het tweede deel van de workshop Allergie is, ga ik er vanuit dat we zo'n 4 uurtjes bezig zijn incl pauze.
start  om 10.00. De investering bedraagt 50 euro

nieuwsbrief oktober 2019 htm        nieuwsbrief  pdf oktober 2019

 Dr. Hamer intro.
Op 18 August 1978 kreeg Dr. Ryke Geerd Hamer, M.D., op dat moment internist en hoofd van een afdeling Interne Geneeskunde van de Oncologie bij de Universiteit van München, het schokkende bericht dat er per ongeluk op zijn zoon Dirk was geschoten. Dirk overleed in December 1978. Enige tijd later werd er bij Dr. Hamer testikel kanker gevonden. Omdat hij in zijn leven nooit ernstig ziek was geweest, vermoedde hij onmiddellijk dat deze ziekte direct verband zou kunnen houden met het tragische verlies van zijn zoon.

Het overlijden van Dirk en de eigen ervaringen met kanker van dr. Hamer zette hem aan om dit gegeven verder te onderzoeken.

Dr. Hamer begon alle persoonlijke verhalen noteren van zijn kankerpatiënten. Hij kwam er al snel achter dat ze allemaal door een sterk traumatisch en emotionele periode heen waren gegaan voor het uitbreken van de ziekte.

De observatie van de mind-body connectie was niet echt verrassend. Vele studies hadden al aangetoond dat kanker en andere ziekten vaak gevolgd worden door een traumatische gebeurtenis, maar Dr. Hamer bracht het onderzoek naar een volgende stap.

Het idee in gedachten houdend dat alle lichaamsprocessen onder controle staan van het brein, ging hij de hersenscans van patiënten analyseren en ze naast het dossier leggen. Hij kwam er zo achter dat niet alleen kanker maar alle ziekten gerelateerd zijn aan een specifiek eigen gedeelte in het brein en aan een heel precies, identificeerbare' conflict shock' gebeurtenis.

Het resultaat van zijn onderzoeken in een uitgewerkt model die de biologische relatie laat zien tussen de psyche en het brein in correlatie met de organen en weefsels van het gehele menselijk lichaam.

Dr. Hamer kwam tot de formulering van de "The Five Biological Laws of the New Medicine", omdat deze biologische wetten, die toegepast kunnen worden op ieder ziekte, een totaal nieuw begrip geven van de oorzaak, de ontwikkeling en het natuurlijk genezingsproces van ziekten.

Kort na het uitbrengen van zijn thesis, werd hem door de universiteit gevraagd dit terug te roepen of anders de universiteit te verlaten. In 1986 werd zijn licentie als arts ingetrokken, alhoewel er geen enkel onderzoek was gedaan naar zijn methode. In 1987 was hij zover dat hij iedere ziekte kon terugvoeren op zijn theorie. Dr. Hamer is de afgelopen 25 jaar achtervolgd geweest en heeft zelfs in de gevangenis gezeten in verband met zijn ontdekkingen, met name door toedoen van de Duitse en Franse autoriteiten. Nu woont hij in Noorwegen terwijl hij zijn onderzoek voortzet.

 

Binnenkort meer info over de behandelwijze, zie ook folder gnm en boekje beknopte inleiding in de germaanse geneeskunde

Zeer effectieve methode voor het behandelen van depressie, psychose en aanverwante aandoeningen, zeer veel ziektes kanker en andere problemen.