Miasma is een term binnen de klassieke homeopathie een basisbegrip dat van belang is als mogelijke oorzaak van een ziekte. Er zijn 3 soorten miasma: De overgeërfde miasma's, aangeboren en verworven miasma's. 

In wezen kan men miasma's zien als energetische blauwdrukken vanuit het voorgeslacht van de patiënt. Het miasma begint dus op het lichaam, in de genen. De genen bestaan weer uit het DNA/RNA. Bepaalde basisparen (DNA/RNA) zijn onder invloed van het miasma niet goed tegenover elkaar komen te zitten, waardoor bepaalde functies in het lichaam niet goed werken. Het miasma wordt van de biologische ouders overgeërfd. Een kind dat geboren wordt uit ouders die dragers zijn van het miasma, of het nu wel of niet tot uiting is gekomen, zal in zijn erfelijke aanleg het miasma met zich meedragen. Het miasma hoeft zich niet te ontwikkelen. Heeft één van de ouders het miasma dan kan het zijn dat het kind het miasma niet overerft.

Vier vijfde van de chronische ziekten ontstaan door een Miasma. Dit zijn overgeërfde gevoeligheden voor bepaalde ziekten. Hahnemann ontdekte drie van dergelijke miasma's: Psora (schurft), Syfilis en Sycosis (bijv. wratten).

Eén van de grootste ontdekkingen hierbij is: Iedereen, zonder uitzondering, heeft een miasmatische belasting. Hahnemann heeft de theorie van het miasma voor het eerst gedeponeerd. Hoeveel homeopaten komen toe aan de behandeling van een miasma? Normaliter kan dit pas als praktisch alle ziektesymptomen zijn weggewerkt. Het latente miasma wordt dan manifest en is ook dan pas te behandelen. Een mega ontgiftingskuur is noodzakelijk.

De miasma, die gevonden worden, zijn nog steeds de klassieke, te weten: Psorinum, medorrhinum, Luesinum . aangevuld met de meer moderne zoals: tuberculinum en carcinosinum, dan de aangeboren miasma zoals: dysenterie, eczeem, lupus etc. 

En de verworven miasma: vaccininum of de afzonderlijke inentingen.

Dikwijls komen er bij mensen meerdere miasma's tegelijk op. We krijgen dan combinaties van ziektebeelden. Bij de behandeling van iedereen zogenaamd gezond of niet gezond, staat voorop, dat zolang het miasma niet gevonden en nog niet behandeld is, men niet helemaal gezond is. Men blijft vatbaar voor ziekten. Men is eigenlijk al ziek voordat men symptomen ontwikkelt, pas als de balans op geen enkele manier meer in evenwicht te brengen is ontstaan langdurige symptomen.
Na een ontgiftingskuur, het verwijderen van medicijnen en het verwijderen van miasma's, moet in principe de eigen zelfgenezende kracht ervoor zorgen dat het lichaam weer gezond wordt.

Iedereen wordt met een of meerdere miasma's geboren. Heel vaak is het miasma latent aanwezig en manifesteert het zich gedurende ons leven.
Zo kan het dus voorkomen dat, iemand altijd gezond geweest is en opeens chronische klachten gaat ontwikkelen. Soms is de aanleiding tot het actief worden van het miasma aanwijsbaar, bijvoorbeeld na een periode van veel spanning. Een emotionele gebeurtenis is dan de zuurstof die het miasma doet oplaaien. Dit is niet noodzakelijk, maar in vele gevallen gebeurt dit wel. In andere gevallen komt het miasma spontaan tot ontwikkeling.

Zij die miasmavrij zijn zullen bij de conceptie van hun nakomelingen, het miasma niet meer doorgeven. Indien de partner ook miasmavrij is zullen de kinderen "schoon" ter wereld komen.